Forsstrom TDW-Mega 650-1000
Forsstrom TDW-Mega 650-1000
TDW MEGA 650-1000

TDW-Mega 650-1000

Forsstrom TDW-Mega (16-25 kW) został opracowany na życzenie naszych klientów. Model ten oparty jest na konstrukcji ramy maszyny TDW, doposażonej w dolny stół  dociskający o szerszej powierzchni tzw. prasę dolną, co pozwala na zgrzewy o szerokości do 400 mm (w porównaniu do standardowej szerokości 200 mm). Taka zerokość zgrzewu zwiększa możliwości zgrzewania dużych produktów i umożliwia zakres produkcji taki jak np. okrągłe zgrzewy, w której wymagane są różne rodzaje dodatkowych narzędzi.
Dostarczamy maszyny ze stołem o dowolnej długości z rynną do przechowywania materiału. Model może być również wyposażony w podwyższone piętro prasy (prześwit), co zwiększa elastyczność produkcji, ponieważ pozwala obsłużyć materiały o większej gramaturze.

  • Nowy model ruchomej maszyny
  • Szersza prasa dolna – większa szerokość zgrzewania do 400 mm
  • Maszyna przystosowana do pracy z dodatkowymi urządzeniami